Holtet Vandværk a.m.b.a.

60 års jubilæum den 25. oktober 2009

Holtet Vandværks 60 års jubilæum skulle naturligvis markeres, så der blev holdt "åbent hus" på Holtet Vandværks eget fordelingværk på Nordkær og på Skindbjerg Vandværk på Houvej nord for Gandrup.

På trods af hustandsomdelt indbydelse mødte der skuffende få forbrugere op for at se "teknikken" og hvordan råvandet behandles inden det sendes ud til forbrugernes haner.

De fremmødte blev budt på kagemand og lagkage i Holtet Idrætsforening klubhus, hvor snakken gik lystigt. Det var en fornøjelse at se og tale med Lars Eriksen, Gandrup, der var med til at stifte Holtet Vandværk for 60 år siden.

Formand Jens Jørgen Pedersen Peter Mortensen Formand Jens Jørgen Pedersen viser                Peter Mortensen viser rundt på Skindbjerg
rundt på Holtet Vandværk                                 Vandværk.