Holtet Vandværk a.m.b.a.

Vandværkets historie...


Vigtige og skelsættende begivenheder i vandværkets historie

Dato Begivenhed
08.03.2013Vandværkets beslutter omdannelse fra I/S til a.m.b.a.

På ordinær generalforsamling den 15. februar med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 8. marts blev det vedtaget at omdanne Holtet Vandværk I/S til Holtet Vandværk a.m.b.a.

Denne omdannelse forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2013/2014.
25.10.2009 Vandværkets 60 års jubilæum.

Den 25/10-2009 holdt Holtet Vandværk 60 års jubilæum med åbent hus på vore vandværker. Se mere her
30.10.1999 Vandværkets 50 års jubilæum.

Jubilæet blev markeret ved at indbyde nuværende forbrugere og gamle bestyrelsesmedlemmer til rundvisning på Skindbjerg Vandværk og Holtet Vandværk. Omkring 30 deltagere besøgte vandværkerne og samledes bagefter til kaffe og snitter i Holtet Idrætsforenings klubhus.
16.03.1987 Nye vedtægter.

Extraordinær generalforsamling afholdtes i klubhuset mandag den 16-3-1987.
...
Vedtægterne blev vedtaget med flertal.
13.09.1982 Beslutning om deltagelse i Skindbjerg vandværk.

Extraordinær generalforsamling i klubhuset mandag d. 13. sept 1982.
På bestyrelsens vegne bød Niels Pedersen velkommen og gav en orientering om forløbet for indkaldelsen til generalforsamlingen.
Som ordstyrer valgtes Carsten Olsen, hvorefter Hans Møller fik ordet for at fortælle om baggrunden for vandplanlægning og vandforsyningen til Holtet.
Der var livlig diskution om emnet som blev fyldestgørende besvaret af Hans Møller. Man gik over til afstemning som gik på at forkaste projektet eller tilmelde sig hele projektet = ledning og vandværket ved Skindbjerg.
Af 34 fremmødte afgør 31 stemmer for og 3 imod.

C. Olsen
25.10.1949 Stiftende Generalforsamling i Holtet Vandværk.

Holtet Vandværk I/S stiftedes 25.10.1949 af en kreds af lokale borgere. Herunder følger en afskrift fra protokollens start:

Paa Foranledning af Entreprenør Christiansen, Skalborg, afholdtes stiftende Generalforsamling i Holtet mejerisal Tirsdag d. 25/10-1949 hvor der var mødt ca. 25 Interesserede. Hr. Christiansen gav Oplysninger om Arbejdets Udførelse, Anlægssum m.m. Efter der var stillet en Del Spørgsmaal til Christiansen vedtog man Love for Foreningen. Afgiften er som efter Tegningslisterne. Anlægssummen er: 63650 Kr. Indbefattet til 25 medl. Det vedtoges at d 1 Hane nærmest Hovedledningen indstalleres på Værkets Regning imod at et hvert medlem selv sørger for Opgravning af Stikledning til sin Ejendom. 875 Meter eller efter Opmaaling. (Stikledning).

Man gik derefter over til Valg af Bestyrelse, Suppleanter, Revisorer. Til Bestyrelsen valgtes følgende: Murer Svendsen, Peter Nielsen, Niels Christiansen, Holger Jensen, Jens Anton Nielsen. Suppleanter blev: Hacon Holst og Chr. Ovesen. Revisorer: Gunnar Olsen og Hacon Holst. Suppleant Dyrlæge Eriksen.

Således vedtaget på stiftende Generalforsamling den 25/10-49.

Anders Justesen, Jens De Rosche, K. Nalholm, Gunnar Olsen, Edvard Ovesen, Jens A. Nielsen, Hans Sørensen