Holtet Vandværk a.m.b.a.

Takstblad, vedtægter og regulativ

Takstblad
Vedtægter
Regulativ
 • Kommer her senere.

Regnskaber
 • Regnskab 2017 kommer her.
 • Regnskab 2016 findes her.
Vandforbrug og udpumpning
 • vandforbrug for året 2018.
 • vandforbrug for året 2017.
 • vandforbrug for året 2016.
 • udpumpet pr døgn 2018.
 • udpumpet pr døgn 2017.
 • udpumpet pr døgn 2016.
 • udpumpet mindste time 2018.
 • udpumpet mindste time 2017.
 • udpumpet mindste time 2016.